bards.ru Высоцкий Владимир
Ногавица Яромир
Послушать (исп. Яромир Ногавица)

Вершина / Vrchol

     "Вершина" (Из к/ф "Вертикаль")         "Vrchol"
         Владимир Высоцкий             Vladimír Vysocký
                                  překlad: Jaromír Nohavica


   Hm                           Am
Здесь вам не равнина, здесь климат иной, -       Zde vrcholy ční a mraky tu jsou


Идут лавины одна за одной.               a laviny řítí se za lavinou

  Em      A7        D H7          Dm      G        C A7  
И здесь за камнепадом ревет камнепад...        a kameny padají padají tvrdé jak pěst

 Em                            Dm
И можно свернуть, обрыв обогнуть,           zde příkrý je sráz a strmý je strach

  Hm                          Am
Но мы выбираем трудный путь,              a dá se jít jinudy obejít svah

 F#          Hm (H7)               E                 Am (A7)
Опасный как военная тропа.               my jsme však zvolili nejnebezpečnější z cest


Кто здесь не бывал, кто не рисковал,          Kdo neriskoval kdo nelezl sem
Тот сам себя не испытал,                ten nemůže říct už vím jaký jsem
Пусть даже внизу он звёзды хватал с небес.       střípeček hvězdy je pro mne ten největší dar
Внизу не встретишь,как не тянись            tam dole je klid a tvrď si co chceš
За всю свою счастливую жизнь,             tam za celý život svůj nenalezneš
Десятой доли таких красот и чудес.           setinku takových nádherných kouzel a čar


Нет алых роз и траурных лент              Hrát funébrmarš zde neuslyšíš
И не похож на монумент                 zde nevlaje flór a netrčí kříž
тот камень, что покой тебе подарил...         jen kámen tu zbude ten u něhož našel jsi klid
Как вечным огнем сверкает днем             a na štítu hor kde bílý je led
вершина изумрудным льдом,               tam plápolá pochodeň věčná jak svět
Которую ты так и не покорил              a to je ten vrchol jenž nestačil jsi pokořit


И пусть говорят, да, пусть говорят,          Ať mluví co chcou ať žvaní co chcou
Но нет, никто не гибнет зря!              smrt není věcí zbytečnou
Так лучше уж, чем от водки и от простуд,        je horší zemřít z chlastu či na kašel
Другие прийдут, сменив уют,              a další už jdou a přijdou sem zas
на риск и непомерный труд,               a slunce změní za nečas
Пройдут тобой не пройденный маршрут.          a dojdou tam kam tys už nezašel


Отвесные стены... а ну, не зевай!..          Své stěny se drž a pevně se chyť
Ты здесь на везение не уповай.             tam dole není záchranná síť
В горах не надежны ни камень, ни лед, ни скала.    a kameny drolí se drolí se ze zrádných skal
Надеемся только на крепость рук,            sám sobě jen věř že stačí ti sil
на руки друга и вбитый крюк              věř skobě již jsi do skály vbil
И молимся, чтобы страховка не подвела.         a modli se aby tě pojistka držela dál


Мы рубим ступени, - ни шагу назад, -          Tak lezeme výš a ani krok zpět
И от напряженья колени дрожат,             ač kolena únavou začla se chvět
И сердце готово к вершине бежать из груди.       a srdce by nejraděj vyběhlo k vrcholům hvězd
Весь мир на ладони, - ты счастлив и нем, -       máš na dlani svět a dole je zem
И только немного завидуешь тем -            jsi šťastný a trochu jen závidíš těm
Другим, у которых вершина еще впереди.         těm dole kteří se chystají teprve lézt

1966                          20040919

Бард Топ elcom-tele.com      Анализ сайта