Текст выверен автором - Василем Станевым
(Текст предоставил: Васил Станев)
Станев Васил

Голям Каретен

http://www.wysotsky.com/1026.htm?321 (на болгарском и русском)

http://bards.ru/archives/part.php?id=15216 (текст оригинала)

         текст и музыка Владимир Высоцкий 
         в переводе на болгарском - Васил Станев

На Левон Кочарян

Седемнадесет лета?
На Голям Каретен.
Де е твоята беда?
На Голям Каретен.
Черен пистолет къде?
На Голям Каретен.
А днес дали си ти добре?
На Голям Каретен.

  Помниш ли, другарю, този дом?
  Не забравяш ти за него щом, -
  че живот тоз полвин е пропилян,
  щом в Каретния не е живян.

    И още, да:
Седемнадесет лета?
На Голям Каретен.
Де е твоята беда?
На Голям Каретен.
Черен пистолет къде?
На Голям Каретен.
А днес дали си ти добре?
На Голям Каретен.

  Друго име има той сега,
  и по новому е там и знай това.
  Гдето и да си бил и бродил досега,
  се връщаш на Каретния сега.

    И още, да:
Седемнадесет лета?
На Голям Каретен.
Де е твоята беда?
На Голям Каретен.
И де не гасне светлина?
На Голям Каретен.
А няма ли те теб сега?
На Голям Каретен.

Бард Топ elcom-tele.com      Анализ сайта