Текст выверен автором - Василем Станевым
(Текст предоставил: Васил Станев)
Станев Васил

Песничка на сантимементалния боксьор

http://www.wysotsky.com/1026.htm?323 (на болгарском и русском)

http://bards.ru/archives/part.php?id=15518

        текст и музыка Владимир Высоцкий 
        в переводе на болгарском - Васил Станев

Ех удар, удар, още удар
пак - за кой ли път
Борис Будкеев (Краснодар)
ми праска ъперкът.

Той сви ме в ъгьла,
избягах аз едвам поне,
но - ъперкът, на пода съм,
на мен не е добре.

  И мисли Будкеев, щом челюст троши:
  "Живей се добре, в живота добри!"

Лежа - на мене "седем",
в плач земляци са сега.
но ставам, гмуркам се,
вървят ми точки без борба.

Лъжа, че за края тъй
сили пазя аз сега, -
от детство не мога човек
да бия по уста.

  Но мисли Будкеев, ребра ми троши:
  "Живей се добре, в живота добри!"

В трибуни вик, в трибуни вой:
Смажи го ти сега!..
Будкеев търси близък бой,
аз на въже лежа.

Но той проби - ех сибиряк,
настойчиви са те.
И казах му: Чудак!
Ех, почини си ти добре!

  Не чу ме, и мисли, хриптейки дори,
  че живей се добре в живота добри.

Бий здраво той - не се мори!
И виждам аз беда,
спорт бокса е - не бой,
ех спорт за смели е това...

И той удари раз, два, три -
от сили се лиши,
Ръка ми рефер вдигна,
когото не бях бил.

  Лежи той мисли: в живота е добре...
  Кому е добре, а кому - никъде.

Бард Топ elcom-tele.com      Анализ сайта