Текст выверен автором - Василем Станевым
(Текст предоставил: Васил Станев)
Станев Васил

Сит съм до гърло

http://www.wysotsky.com/1026.htm?324 (на болгарском и русском)

http://bards.ru/archives/part.php?id=15441 (текст оригинала)

        текст и музыка Владимир Высоцкий 
        в переводе на болгарском - Васил Станев

Сит съм до гърло, даже до шия,
щом и от песни съм изморен.
Като подводница в дъно, в стихия,
И пеленгатор не е за мен.

Другарят дава водка по двеста,
Другарят казва, ще мине това.
В пиянка срещна с Верката лесна, -
Верка на помощ и водка сега.

Верка и водка, без помощ от тия.
Водка мори ме, а с Верка - студен?
Като подводница в дъно, в стихия,
И пеленгатор не е за мен.

Сит съм до гърло, даже до шия,
Омръзна песен и тази игра!
Като подводница в дъно, в стихия,
И позивни не давам сега.

Бард Топ elcom-tele.com      Анализ сайта