Текст выверен автором - Василем Станевым
(Текст предоставил: Васил Станев)
Станев Васил

За Жирафа

http://www.wysotsky.com/1026.htm?328 (на болгарском и русском)

http://bards.ru/archives/part.php?id=19115 (текст оригинала)

        текст и музыка Владимир Высоцкий 
        в переводе на болгарском - Васил Станев

В жълта жарка Африка,
там някъде в средата,
някак вън от графика
се случила бедата.

  Слонът казал, не разбрал:
  - Да, ще има го потопа!..
  Кратко тъй: Жирафът цял
  се влюбил в антилопа.

    Тук глъчка вдига се в разгар,
    и само папагала стар
    от клонките крещи така:
    - Жираф голям, добре видя!

Що от туй че е с рога? -
врещи Жираф любовно, -
в нашта фауна сега
сме равни поголовно!

  Щом във моя род смутен
  не донася радост -
  не сърдете се на мен, -
  духвам аз от стадо!

    Тук глъчка вдига се в разгар,
    и само папагала стар
    от клонките крещи така:
    - Жираф голям, добре видя!

Антилопският баща
що син такъв да има?
все едно е без рога,
що лете - туй и зиме

  А Жирафа зет сумти:
  "Не виждали магаре?!"
  Със бизоните добри -
  таз двойка са другари.

    Тук глъчка вдига се в разгар,
    и само папагала стар
    от клонките крещи така:
    - Жираф голям, добре видя!

В жълта жарка Африка
веч са без идилии:
Лей Жираф с Жирафката
сълзи крокодилеви.

  Помощ в мъка изгоря,
  няма го закона, -
  На Жирафи дъщеря
  в сватба със бизона.

    И нека е Жираф неправ,
    но тук с вина не е Жираф,
    а този що крещя така:
    - Жираф голям, добре видя!

Бард Топ elcom-tele.com      Анализ сайта