Текст выверен автором - Василем Станевым
(Текст предоставил: Васил Станев)
Станев Васил

Синовете тръгват в бой

http://www.wysotsky.com/1026.htm?335 (на болгарском и русском)

http://bards.ru/archives/part.php?id=15264 (текст оригинала)

         Текст и музыка Владимир Высоцкий
         в переводе на болгарском - Васил Станев


Не чува се днеска да бият сърца -
в алеите туй е наверно.
Аз падам, получил куршума в гръдта,
и мисля - успях за последно:

  "Но този път не ще се върна, -
  без мен, - ще дойде някой друг"
  И не успяхме, не успяхме, да ги зърнем,
  а синовете, в бой са синовете тук.

И някой реши: "После нас - и потоп",
Кат в пропаст, напусна окопа,
затуй и аз своя напуснах окоп,
да го няма нивга потопа.

  Земята здраво аз прегърнал,
  очи затварям и без звук.
  И не успяхме, не успяхме, да ги зърнем,
  А синовете, в бой са синовете тук.

Кой мен ще смени, кой в атака на нож?
Кой ще стигне моста чевръсто?
И мен ми се иска да бъде ей тоз,
облечен съвсем не по ръста.

  Усмивката при мен се върна,
  аз виждам, кой зад мен е тук.
  И не успяхме, не успяхме, да ги зърнем,
  А синовете, в бой са синовете тук.

И взрив и днес тихо ще бият сърца,
и мойто - тъй гръмко трептяло,
и все пак край моя - не край е сега:
И края - за други начало.

  Затворени очи - посърнал,
  без мен - ще дойде някой друг.
  И не успяхме, не успяхме, да ги зърнем,
  А синовете, в бой са синовете тук.

© Васил Станев. Превод, 2011

Бард Топ elcom-tele.com      Анализ сайта