Текст выверен автором - Василем Станевым
(Текст предоставил: Васил Станев)
Станев Васил Посмотреть (исп. Булат Окуджава)

Песничка за глупаците

         Васил Станев

Песничка за глупаците
             Булат Окуджава

  Dm        Gm
Така си върви и във нашия век:
  A7          Dm
на отлива – прилив приижда,
           Gm
и всекиму умен – по глупав човек,
   A7         Dm
тъй честно, по-равно се вижда.

Не сочат по принцип глупака с ръка,
и тях отдалече ги виждат.
„Глупаци, глупаци!" - им викат така.
Това ги обаче обижда.

И тъй де, да не се глупака черви,
и всеки безспорно отметнат,
на всекиму умен - един етикет
веднъж у нас беше залепнат. 

Така етикетите всеки лепи - 
купуват кило за петака.      
На умните викат: „ Глупци сте, глупци!"
А днес се не вижда глупака.

Превод Васил Станев 1982-2013, Лвов, Добрич, София, Пловдив

Бард Топ elcom-tele.com      Анализ сайта